About us

About us

कामगार, शेतकरी, दलित, महिला, विद्यार्थी, युवकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे साप्ताहिक युगांतर..

yugantarweekly@gmail.com

Facebook Link

https://www.facebook.com/yuganterweekly

Contact
संपादक
साप्ताहिक युगांतर
राजभुवन, ३१४, एस.व्ही.पी. रोड,
मुंबई – ४००००४
संपर्क क्रं. ७०५७०२८६६६

Recent News